คอร์ส อ่านเขียนไม่ได้  –  สาหรับเด็กที่พิการทางสายตา

(คอร์สนี้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านสายตา/ตาเข/ตาเหล่/ตาขี้เกียจ/อื่นๆ)

**แต่ไม่ถึงขั้นตาบอดทั้ง 2 ข้าง   ตาบอด 1 ข้าง รับ**

เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา ทำให้มีปัญหาทางด้านอ่าน –  เขียน อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ ควรเรียน คอร์สนี้!!

 

 

อาการ

อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ /ไม่คล่อง

เขียนและเรียบเรียงประโยคผิด

ไม่เข้าใจคำศัพท์ที่มีหลายความหมาย

อ่านคำศัพท์ /  ประโยคผิดเพี้ยน

 

 

เป้าหมาย

อ่านออกและเขียนได้  ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น

เขียนและเรียบเรียงประโยคได้ถูกต้องมากขึ้น

เข้าใจคำศัพท์ เขียนคำศัพท์ได้ถูกต้อง

 

 

“ อ่านไม่ออก  เขียนไม่คล่อง อย่าปล่อยทิ้งไว้ จะทำให้เรียนได้ช้ากว่าเพื่อนๆ ”

ค่าเรียน 3500 บาท / เดือน

 

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน – คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @znh9554d    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :   อ.ปั้น  พุทธะ