คอร์ส อ่านเขียนไม่ได้-ไม่คล่อง (สำหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางหู)

สำหรับเด็ก-ผู้ใหญ่ ที่หูไม่ปกติ  มีปัญหาทางการได้ยิน ที่มีปัญหาทางด้านการอ่านเขียน 

(ใส่เครื่องช่วยฟัง , ใส่ประสาทหูเทียม)

                       เด็กที่มีความบกพร่องทางหู ทำให้มีปัญหาทางด้านอ่าน –  เขียน อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ – เข้าใจคำศัพท์ – เขียนเป็นประโยคได้ หากคุณมีปัญหาด้านการฟัง และทำให้การอ่านเขียนบกพร่องไปด้วยควรเรียน คอร์สนี้!!

อาการ

อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ /ไม่คล่อง

เขียนและเรียบเรียงประโยคผิด

ไม่เข้าใจคำศัพท์ที่มีหลายความหมาย

อ่านคำศัพท์ /  ประโยคผิดเพี้ยน

เป้าหมาย

อ่านออกและเขียนได้  ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น

เขียนและเรียบเรียงประโยคได้ถูกต้องมากขึ้น

เข้าใจคำศัพท์ เขียนคำศัพท์ได้ถูกต้อง

“ อ่านไม่ออก  เขียนไม่คล่อง อย่าปล่อยทิ้งไว้ จะทำให้เรียนได้ช้ากว่าเพื่อนๆ ”

ค่าเรียน 3500 บาท / เดือน

เรียน 1.5 ชม/ครั้ง  เรียนสัปดาห์ละครั้ง  เดือนหนึ่งเรียน 4 ครั้ง

เรียนประมาณ 2-3  เดือน จะเริ่มดีขึ้น   ในรายที่เป็นน้อย-ปานกลาง เรียนไม่เกิน 6 เดือน ในรายที่เป็นมาก ไม่เกิน 1 ปี

โทรสอบถาม เรื่องเรียน – คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 086-332-9288

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @puncenter    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :   อ.ปั้น  พุทธะ