คอร์สปรับบุคลิกภาพ

คอร์สปรับบุคลิกภาพ(เด็กนักเรียน-นักศึกษา-ผู้ใหญ่ ) เราเปิดคอร์สนี้ที่แรก และที่เดียวในประเทศ โดย อ.ปั้น (เราเปิดมานานนับ 10ปี) สำหรับท่านที่มีปัญหาบุคลิกภาพด้านต่างๆ (ไม่มีการใช้ยาใดๆ ทั้งสิ้น / ถ้าเรียนไม่ได้ผล เราพร้อมคืนเงิน) เด็กนักเรียน-นักศึกษา-ผู้ใหญ่ จำนวนมาก เป็นมี ปัญหา ด้านบุคลิกภาพและการเข้าสังคม(มนุษยสัมพันธ์) ทำให้มีปัญหาต่อการใช้ชีวิต ซึ่งปัญหาเหล่านี้ควรรีบแก้ไข เพราะยิ่งนานไปปัญหาจะมากขึ้นและแก้ไขได้ยาก คอร์สสอนปรับบุคลิกภาพ จึงมุ่งแก้ไขที่บุคลิกภาพที่แสดงออกมา มนุษยสัมพันธ์ ความรู้สึก ความคิด ทัศนคติ จิตใจ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ (เราใช้วิธีการทางจิตวิทยา ไม่ได้ใช้ยาใดๆทั้งสิ้น) ทำให้คนเหล่านี้มีพฤติกรรม/นิสัย/จิตใจ ที่ดีขึ้น   เปิดสอนสำหรับที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพและการเข้าสังคม(มนุษยสัมพันธ์) บุคลิกภาพแบบแยกตัว – ไม่ค่อยมีเพื่อน / ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร บุคลิกภาพแบบ ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นๆได้ บุคลิกภาพแบบอ่อนไหวง่าย – ไม่เป็นตัวของตัวเอง ต้องพึ่งพาบุคคลอื่นๆ บุคลิกภาพแบบอื่นๆ ที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เด็กนักเรียน/นักศึกษา /ผู้ใหญ่ ที่มีปัญหา ด้านบุคลิกภาพและการเข้าสังคม ควรรีบแก้ไข เพราะยิ่งนานไปปัญหาจะมากขึ้น […]

Read more
คอร์ส ฟื้นฟูการพูด-การคิด

คอร์สสอน ฟื้นฟู  การพูด-การคิด  เนื่องจากอุบัติเหตุทางสมอง หรือทางร่างกายต่างๆ สำหรับคนที่ได้รับอุบัติเหตุ ทำให้การพูดผิดปกติ  เพื่อให้ท่านสามารถกลับมาพูดได้เหมือนดังเดิม (ไม่มีการใช้ยาใดๆ ทั้งสิ้น / ถ้าเรียนไม่ได้ผล เราพร้อมคืนเงิน) เราเปิดคอร์สนี้ที่แรก และที่เดียวในประเทศ โดย อ.ปัน (เราเปิดมานานนับ 10ปี)     ปัญหาที่เรารับสอน – พูดตอบช้าลง ทำตามสั่งได้ช้า ทำให้สื่อสารได้ไม่เข้าใจ / ไม่รู้เรื่อง – พูดช้า อ้อมค้อม กว่าจะถึงจุดที่ต้องการก็ใช้เวลานาน – ถามคำถามเดิมซ้ำ ๆ แม้เปลี่ยนเรื่องสนทนาก็ยังพูดอยู่กับเรื่องเดิม – พูดไม่รู้เรื่อง / ตอบไม่ตรงคำถาม ไม่สามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน อย่างคนทั่วไป – พูดโดยขาดเหตุผล ความหมายกับสิ่งที่พูดไม่สัมพันธ์กัน / พูดสับสนไม่เป็นที่เข้าใจ   เป้าหมายการฝึก – เพื่อให้สามารถกลับมาพูด ได้เหมือนดังเดิม – เพื่อให้สามารถพูด /สื่อสารเข้าใจภาษาที่ตรงกันได […]

Read more
คอร์ส ฟื้นฟูการพูด-การคิด

คอร์สสอน ฟื้นฟู  การพูด-การคิด  เนื่องจากอุบัติเหตุทางสมอง หรือทางร่างกายต่างๆ สำหรับคนที่ได้รับอุบัติเหตุ ทำให้การพูดผิดปกติ  เพื่อให้ท่านสามารถกลับมาพูดได้เหมือนดังเดิม (ไม่มีการใช้ยาใดๆ ทั้งสิ้น / ถ้าเรียนไม่ได้ผล เราพร้อมคืนเงิน) เราเปิดคอร์สนี้ที่แรก และที่เดียวในประเทศ โดย อ.ปัน (เราเปิดมานานนับ 10ปี)   ปัญหาที่เรารับสอน – พูดตอบช้าลง ทำตามสั่งได้ช้า ทำให้สื่อสารได้ไม่เข้าใจ / ไม่รู้เรื่อง – พูดช้า อ้อมค้อม กว่าจะถึงจุดที่ต้องการก็ใช้เวลานาน – ถามคำถามเดิมซ้ำ ๆ แม้เปลี่ยนเรื่องสนทนาก็ยังพูดอยู่กับเรื่องเดิม – พูดไม่รู้เรื่อง / ตอบไม่ตรงคำถาม ไม่สามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน อย่างคนทั่วไป – พูดโดยขาดเหตุผล ความหมายกับสิ่งที่พูดไม่สัมพันธ์กัน / พูดสับสนไม่เป็นที่เข้าใจ     เป้าหมายการฝึก – เพื่อให้สามารถกลับมาพูด ได้เหมือนดังเดิม – เพื่อให้สามารถพูด /สื่อสารเข้าใจภาษาที่ตรงกันได […]

Read more