อบรมภาษามือ ขั้นต้นฟรี

อบรมภาษามือ ให้คนปกติ ที่มีเพื่อนหรือคนรู้จัก ที่พูดไม่ได้ ใช้ภาษามือ                      เราเปิดอบรมภาษามือฟรี ให้คนปกติ เพื่อช่วยให้ คนใบ้ คนหูหนวก มีเพื่อนคุยมากขึ้น มีคนเข้าใจเขามากขึ้น โดยเรามุ่งสอนภาษามือ ในขั้นพื้นฐาน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน . กลุ่มคนที่เรารับอบรมฟรี -มีเพื่อน ที่ใช้ภาษามือ -มีญาติพี่น้อง ที่ใช้ภาษามือ -ทำงาน หรือต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ใช้ภาษามือ . เรียน 2.5 ชม เรียน 1 ครั้ง เปิดสอนวันเสาร์ เดือนละ 1 ครั้ง . โทรสอบถาม เรื่องเรียน – คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 หรือ […]

Read more