คอร์ส พูดสื่อสาร – เข้าสงคม  (สำหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางหู)

( คอร์สนี้ สำหรับเด็ก-ผู้ใหญ่ ที่มีปัญหาทางด้านการฟัง การได้ยิน ที่ไม่ปกติ หรือมีความผิดปกติทางหู )

                       หากเด็กที่มีความผิดปกติของหู ทำให้มีปัญหาทางด้านการพูดสื่อสาร กับผู้อื่น ซึ่งส่งผลต่อการเข้าสังคม หรือพูดสื่อสารกับผู้อื่นไม่เข้าใจ และรับรู้ได้ช้า  ควรเรียนคอร์สนี้!!!

.

อาการ

เรียนรู้ช้า เพราะบกพร่องทางการได้ยิน

รับรู้ได้ช้ากว่าปกติ  พูดสื่อสารกับผู้อื่นไม่เข้าใจ เข้าสังคมยาก

ขาดความมั่นใจ ในการพูดสื่อสารกับผู้อื่น

กลัวการพูดผิด ไม่กล้าพูด

.

เป้าหมาย

เพื่อทำให้พูดสื่อสารกับผู้อื่นได้เข้าใจมากขึ้น พูดสื่อสารได้ดีขึ้น

เพื่อสร้างความมั่นใจ กล้าพูด กล้าเข้าสังคม

ทำให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น ฝึกการฟัง เพื่อพูดสื่อสารได้คล่องขึ้น

.

“พูดสื่อสารให้เข้าใจ >> ทำให้ ใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายมากขึ้น”

.

.ค่าเรียน 3500 บาท / เดือน

เรียน 1.5 ชม/ครั้ง  เรียนสัปดาห์ละครั้ง  เดือนหนึ่งเรียน 4 ครั้ง

เรียนประมาณ 2-3  เดือน จะเริ่มดีขึ้น   ในรายที่เป็นน้อย-ปานกลาง เรียนไม่เกิน 6 เดือน ในรายที่เป็นมาก ไม่เกิน 1 ปี

.

.

โทรสอบถาม เรื่องเรียน – คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 086-332-9288

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @puncenter    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :   อ.ปั้น  พุทธะ