คอร์ส พูดไม่ได้ / พูดไม่ชัด (สำหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางหู)

คอร์ส พูดไม่ได้ / พูดไม่ชัด  –  สำหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางหู คอร์สนี้ สำหรับเด็กที่หูไม่ปกติ  มีปัญหาทางการได้ยิน ที่มีปัญหาทางการพูด พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด                      หากเด็กที่มีความบกพร่องทางหู บกพร่องทางการได้ยิน ทำให้มีปัญหาทางด้านการพูด ไม่พูด พูดไม่ได้  พูดไม่ชัด   การฝึกจะช่วยทำให้พูดได้ชัดขึ้น  พูดได้มากขึ้น หากมีปัญหาด้านการพูด ควรเรียนคอร์สนี้!!!     อาการ ไม่พูด พูดไม่ได้ ไม่ยอมพูด พูดไม่ชัด ออกเสียงไม่ชัด / ผิดเพี้ยน ออกเสียงพยัญชนะไม่ถูกต้อง พูดคำที่ออกเสียงควบกล้ำไม่ได้   เป้าหมาย ทำให้สามารถพูดได้ สนทนาโต้ตอบได้ ทำให้พูดได้มากขึ้น พูดชัดขึ้น ออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง ทำให้ออกเสียงถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน และสามารถพูดคำที่ออกเสียงควบกล้ำได้   “ […]

Read more
คอร์ส อ่านเขียนไม่ได้ (สำหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางหู)

คอร์ส อ่านเขียนไม่ได้ (สำหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางหู) คอร์สนี้ สำหรับเด็กที่หูไม่ปกติ  มีปัญหาทางการได้ยิน ที่มีปัญหาทางด้านการอ่านเขียน  (ใส่เครื่องช่วยฟัง , ใส่ประสาทหูเทียม)                        เด็กที่มีความบกพร่องทางหู ทำให้มีปัญหาทางด้านอ่าน –  เขียน อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ – เข้าใจคำศัพท์ – เขียนเป็นประโยคได้ หากคุณมีปัญหาด้านการฟัง และทำให้การอ่านเขียนบกพร่องไปด้วยควรเรียน คอร์สนี้!!   อาการ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ /ไม่คล่อง เขียนและเรียบเรียงประโยคผิด ไม่เข้าใจคำศัพท์ที่มีหลายความหมาย อ่านคำศัพท์ /  ประโยคผิดเพี้ยน     เป้าหมาย อ่านออกและเขียนได้  ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น เขียนและเรียบเรียงประโยคได้ถูกต้องมากขึ้น เข้าใจคำศัพท์ เขียนคำศัพท์ได้ถูกต้อง   “ […]

Read more
คอร์ส พูดสื่อสาร-เข้าสังคม  (สำหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางหู)

คอร์ส พูดสื่อสาร – เข้าสงคม  (สำหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางหู) ( คอร์สนี้ สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านการฟัง การได้ยิน ที่ไม่ปกติ หรือมีความผิดปกติทางหู )                        หากเด็กที่มีความผิดปกติของหู ทำให้มีปัญหาทางด้านการพูดสื่อสาร กับผู้อื่น ซึ่งส่งผลต่อการเข้าสังคม หรือพูดสื่อสารกับผู้อื่นไม่เข้าใจ และรับรู้ได้ช้า  ควรเรียนคอร์สนี้!!!   อาการ เรียนรู้ช้า เพราะบกพร่องทางการได้ยิน รับรู้ได้ช้ากว่าปกติ  พูดสื่อสารกับผู้อื่นไม่เข้าใจ เข้าสังคมยาก ขาดความมั่นใจ ในการพูดสื่อสารกับผู้อื่น กลัวการพูดผิด ไม่กล้าพูด     เป้าหมาย เพื่อทำให้พูดสื่อสารกับผู้อื่นได้เข้าใจมากขึ้น พูดสื่อสารได้ดีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจ กล้าพูด กล้าเข้าสังคม ทำให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น ฝึกการฟัง เพื่อพูดสื่อสารได้คล่องขึ้น   “พูดสื่อสารให้เข้าใจ >> […]

Read more
คอร์ส เพิ่มสมาธิ-เพิ่มความจำ (สำหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางหู)

คอร์ส เพิ่มสมาธิ เพิ่มความจำ (สำหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางหู) ( คอร์สนี้ สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านการฟัง การได้ยิน ที่ไม่ปกติ หรือมีความผิดปกติทางหู เช่น ใส่เครื่องช่วยฟัง , ใส่ประสาทหูเทียม )                      หากเด็กที่มีความผิดปกติของหู ทำให้มีปัญหาทางด้านการฟัง การได้ยิน ซึ่งส่งผลต่อ สมาธิ ไม่สามารถอยู่นิ่งได้  ไม่จดจ่อกับสิ่งที่ทำ เหม่อลอย ไม่สนใจผู้อื่น ทำให้ไม่มีสมาธิเท่าเด็กคนอื่น ควรเรียนคอร์สนี้!!! ความจำ การที่ได้ยินไม่สมบูรณ์  เข้าใจภาษาไม่สมบูรณ์ ย่อมกระทบต่อความจำ  ทำให้ความจำในการเรียนไม่ดี   อาการ – ไม่ตั้งใจเรียน /ไม่มีสมาธิ   /อยู่ไม่นิ่ง – เบื่อง่าย /เหม่อลอย / ขี้ลืม ไม่สนใจผู้อื่น – ยุกยิก […]

Read more