คอร์ส พูดไม่ได้ / พูดไม่ชัด / พูดไม่ปกติ (สำหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางปาก) คอร์สนี้ สำหรับเด็กที่ปากไม่ปกติ

คอร์ส พูดไม่ได้ / พูดไม่ชัด / พูดไม่ปกติ (สำหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางปาก) คอร์สนี้ สำหรับเด็กที่ปากไม่ปกติ หากเด็กที่มีความบกพร่องทางปาก อาจทำให้มีปัญหาทางด้านการพูด พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด พูดไม่ปกติ การฝึกจะช่วยทำให้พูดได้ชัดขึ้น พูดได้มากขึ้น หากมีปัญหาด้านการพูด ควรเรียนคอร์สนี้!!! อาการ • ไม่พูด พูดไม่ได้ ไม่ยอมพูด • พูดไม่ชัด ออกเสียงไม่ชัด / ผิดเพี้ยน • พูดติดอ่าง • การพูดสื่อสาร ไม่ปกติในรูปแบบต่างๆ เป้าหมาย  ทำให้สามารถพูดได้ สนทนาโต้ตอบได้  ทำให้พูดได้มากขึ้น พูดชัดขึ้น ออกเสียงได้ถูกต้อง  ทำให้การพูดสื่อสาร การเข้าสังคมเป็นปกติ   “ อย่าปล่อยให้การไม่พูด / พูดไม่ชัด >> กลายเป็นความเคยชิน จนแก้ไขยาก/ แก้ไขไม่ได้ ”   […]

Read more