คอร์ส คนพูดติดอ่าง – พูดดีขึ้น

คอร์ส คนพูดติดอ่าง – พูดดีขึ้น สำหรับเด็ก-ผู้ใหญ่  ที่มีปัญหาพูดติดอ่าง ถ้าเรียนไม่ได้ผล· เราพร้อมคืนเงิน ภายใน 1 เดือน  ,  แผนที่คลิ๊กที่นี่     เด็ก-ผู้ใหญ่จำนวนมาก  มีปัญหาการพูดติดอ่าง    ซึ่งอาการติดอ่าง (Stuttering) เป็นหนึ่งในความผิดปกติของการจังหวะการพูด ที่ทำให้ผู้พูดพูดตะกุกตะกัก ติด ๆ ขัด ๆ และพูดซ้ำคำเดิม ส่วนใหญ่จะเป็นกับคำต้นของประโยค โดยโรคนี้มักพบได้ตั้งแต่เด็ก ๆ ก่อนวัยเรียนที่อยู่ในวัยกำลังหัดพูด ในอัตราร้อยละ 1 ส่วนในวัยรุ่นพบได้ร้อยละ 0.8 และพบอาการติดอ่างในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ในอัตราส่วน 3 ต่อ 1     เป้าหมายของการเรียนคอร์สนี้  คือ คอร์สคนพูดติดอ่าง-พูดดีขึ้น   มุ่งทำให้ปัญหาการพูดติดอ่างหายไป    โดยวิธีการสอนใช้วิธีตามหลักสูตรการแก้ปัญหาการพูดติดอ่างแบบอเมริกา    ( การบำบัดของเรา  ไม่มีการใช้ยาใดๆ ทั้งสิ้น )     การพูดติดอ่าง  สามารถแยกเป็บแบบหลักๆ […]

Read more