คอร์สสอน ฟื้นฟู  การพูด-การคิด  เนื่องจากอุบัติเหตุทางสมอง หรือทางร่างกายต่างๆ

สำหรับคนที่ได้รับอุบัติเหตุ ทำให้การพูดผิดปกติ  เพื่อให้ท่านสามารถกลับมาพูดได้เหมือนดังเดิม

(ไม่มีการใช้ยาใดๆ ทั้งสิ้น / ถ้าเรียนไม่ได้ผล เราพร้อมคืนเงิน)

เราเปิดคอร์สนี้ที่แรก และที่เดียวในประเทศ โดย อ.ปัน (เราเปิดมานานนับ 10ปี)

 

ปัญหาที่เรารับสอน

– พูดตอบช้าลง ทำตามสั่งได้ช้า ทำให้สื่อสารได้ไม่เข้าใจ / ไม่รู้เรื่อง
– พูดช้า อ้อมค้อม กว่าจะถึงจุดที่ต้องการก็ใช้เวลานาน
– ถามคำถามเดิมซ้ำ ๆ แม้เปลี่ยนเรื่องสนทนาก็ยังพูดอยู่กับเรื่องเดิม
– พูดไม่รู้เรื่อง / ตอบไม่ตรงคำถาม ไม่สามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน อย่างคนทั่วไป
– พูดโดยขาดเหตุผล ความหมายกับสิ่งที่พูดไม่สัมพันธ์กัน / พูดสับสนไม่เป็นที่เข้าใจ

 

 

เป้าหมายการฝึก

– เพื่อให้สามารถกลับมาพูด ได้เหมือนดังเดิม
– เพื่อให้สามารถพูด /สื่อสารเข้าใจภาษาที่ตรงกันได
– เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ ทักษะการพูด ตลอดจนเพิ่มระดับสติปัญญา
– เพื่อกระตุ้นให้พูด – สนทนา ตลอดจนการแปลความดีขึ้น / เพิ่มคิดเชิงเหตุผลมากขึ้น
– เพื่อให้มีความกล้าที่จะพูด /สื่อสารมากขึ้น เสริมสร้างความมั่นใจให้มากขึ้น
( ไม่คิดว่าตัวเองมีปมด้อย )

 

รูปแบบการฝึก

ทางเราจะใช้หลักจิตวิทยาและ การบำบัดแบบบูรณาการเพื่อช่วยฟื้นฟูการพูด-การคิด  กระตุ้นพัฒนาการด้านการพูด-การคิด มาใช้ในการบำบัด *** ( เป็นเทคนิคของทางสถาบัน )

“ เพื่อตัวของคุณเอง…จะพูดได้อย่างปกติ และสามารถใช้ชีวิต ได้เหมือนคนปกติทั่วไป … อีกครั้งหนึ่ง.”

 

การฝึก

ฝึกครั้งละ 1.5 ชั่วโมง ค่าเรียน 3500 บาท/เดือน    เรียน 3-6 เดือน   เรียนประมาณ 2-3 เดือน จะเริ่มเห็นผล

(มีครูโทรไปคุยด้วยสัปดาห์ละ 1-2ครั้ง) ·

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน – คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @znh9554d    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :   อ.ปั้น  พุทธะ

FaceBook  :  ฟื้นฟู สมอง จำคิดพูดอ่านเขียน อ.ปั้น

(คลิ๊กได้เลย  เป็นเฟสบุ๊ค ให้ความรู้เรื่องการฟื้นฟูสมอง)

 

“ เพื่อตัวของคุณเอง… จะได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ อีกครั้งหนึ่ง “