อบรมฟรี

โครงการฝึกบริหารดวงตา เพื่อลดภาวะตาเหล่ ตาเข แก่เด็ก-ผู้ใหญ่ที่จาเหล่ ตาเข (เรียน 3-4เดือน สัปดาห์ละ1วัน 1ชม/วัน) ฟรีตลอดโครงการ

โครงการทำนิิ้วปลอม ให้แก่คนที่นิ้วขาด และมีรายได้น้อย

– อบรมพัฒนาการเด็ก เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก   ทุกเดือน   –  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

– อบรมการฝึกพูด ให้เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี  ที่ยังไม่พูด/พูดไม่ได้· ทุกเดือน · – ·โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

– อบรมการฝึกเดิน ให้เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี  ที่เดินไม่ได้/เดินไม่ปกติ· ทุกเดือน · – ·โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

-อบรมการป้องกันภาวะความจำเสื่อม ความจำถดถอย อัลไซเมอร์ แก่ชมรมคนชรา ทั่วกรุงเทพ ปริมณฑล –  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

– โครงการสอนเพื่อฟื้นฟูระบบสมอง · แก่บุคคลที่ได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับศีรษะ·  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย – ไม่มีการใช้ยา ·

โครงการอื่นๆ

– โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันและฟื้นฟู  เด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ · · เผยแพร่ผ่านสถานีอนามัย และ ·โรงเรียน ทั่วประเทศ (กิจกรรมนี้ยังคงทำอยู่)··

– โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเป็นโรคสมาธิสั้น     เผยแพร่ผ่านสถานีอนามัย และ  โรงเรียน ทั่วประเทศ (กิจกรรมนี้ยังคงทำอยู่) ·

– โครงการสอนเพื่อฟื้นฟูระบบสมอง   แก่บุคคลที่ได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับศีรษะ 

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น – ไม่มีการใช้ยา  (กิจกรรมนี้ยังคงทำอยู่)··

– โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กพิเศษ ที่เป็นเด็กกำพร้า  ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น  (กิจกรรมนี้ยังคงทำอยู่) ·

โครงการนี้ทำร่วมกับมูลนิธิต่างๆ  มูลนิธฺิเด็กกำพร้าต่างๆ  สามารถขอเข้าเรียนฟรี   ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

– โครงการให้คำปรึกษาแนวทางการฟื้นฟู  หรือ บรรเทาอาการให้กับบุคคลที่มีอาการอัลไซเมอร์  โดยเน้นการให้แนวปฎิบัติอย่างง่าย  สำหรับบุคคลที่เพิ่งเริ่มมีอาการอัลไซเมอร์   (กิจกรรมนี้ยังคงทำอยู่)   ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

โทรสอบถาม เรื่องเรียน – คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @znh9554d    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :   อ.ปั้น  พุทธะ